دلنوشته

دلنوشته های خودم و دیگران

من عاشقانه هایم را

روی همین دیوار مجازی می نویسم !

از لج تـو . . .


از لج خـودم . . .

که حاضر نبودیم یک بار

این ها را واقعی به هم بگوییم. . . !


-------------------------------------

یه روزی میــــــــــرسه که

جــــــــــای خالیــــــــــم رو با هیچ چیــــــــــز نمی تونی پــــــــــر کنی .......

من خــــاص نبودم ، فقط

"عــشــقـــم" بــــی ریــــ ـــا بود...
----------------------------------


آدم خـاصـي نـيـسـتـم ...

مـخـاطـب خـاصـي هـم نـدارم ...

فـقـط حـس خـاصـي دارم ...

خودم هستم ...

خوده خودم......

[ پنجشنبه پنجم تیر 1393 ] [ 19:16 ] [ خانم خاص ] [ ]